رقابت ال کلاسیکو (بین رئال و بارسا) برای جذب این مهاجم

0

اخبار رئال مادرید:بیلد | رئال پیشنهادی ۴۵ میلیون یورویی برای جذب لوکا یوویچ مهاجم فرانکفورت آماده کرده!

رقابت الکلاسیکویی (بین رئال و بارسا) برای جذب این مهاجم ۲۱ ساله داغ و داغ تر میشه!

الچرینگیتو:بهبود شرایط رئال مادريد در چند بازی اخیر به دلیل کاری است که پینتوس انجام داده.