اثر مرتضی مشوق کاظمی در جدولانه یا اثر مرتضی مشفق کاظمی در جدول

1+

اثر مرتضی مشوق کاظمی در جدولانه یا اثر مرتضی مشفق کاظمی در جدول

سلام امروز در راهنمای حل جدول آنلاین می خواهیم “اثر مرتضی مشفق کاظمی در جدولانه”  جواب دهیم

اثرمرتضی مشوق کاظمی در حل جدول یا جدولانه

 مرتضی مشوق کاظمی تهران مخوف را در حالی نوشته که ۱۷-۱۸ سال بیشتر نداشت و برای سردبیر روزنامه بخت یعنی روزنامه ستاره ایران ارسال که با استقبال فروان رو به رو شد و به چاپ رسید و بعدا به صورت کتاب درآمد و به شهرت رسید.

پاسخ اثر مرتضی مشفق کاظمی در جدول

نام مشهر ترین و معروف ترین اثر: تهران مخوف است

اما سایر آثار عبارت است از: یادگار یک شب – گل پژمرده – رشک پر بها – روزگار و اندیشه ها

پاسخ اصلی در حل جدول

یادگار یک شب

اثرمرتضی مشوق کاظمی در جدولانه یا اثر مرتضی مشفق کاظمی در جدول