تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه تعبیری دارد؟

امتیاز شما
[کل: 0 میانگین: 0]

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه تعبیری دارد؟ Goose Dream Interpretation

 

تعبیر خواب: اگر در خواب احساس کنید صدای غاز شما را ناراحت می کند ، نشانة آن است که یکیاز افراد خانوادة‌ شما خواهد مرد.
اما اگر غازها را در حال شنا کردن ببینید ، علامت آن است که بر ثروت شما به تدریج اضافه خواهد شد.

اگر در خواب غازها را میان علفزاریببینید ، علامت موفقیت حتمیاست. دیدن غاز مرده در خواب ، نشانة آن است که از زیان و ناراحتی رنج خواهید کشید. اگر فرد عاشقی در خواب غاز ببیند ، نشانة آن است که نامزدش شایستگیو لیاقت دارد.

اگر خواب ببینید غازی را دزدکی با خود می برید ، علامت آن است که ملکیبه شما می رسد و به ثروت خواهید رسید . خوردن غاز در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره بر سر دارایی شما است.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x