ایموجی آنلاین،کپی ایموجی کامل‌ترینAll Emojis✂️Copy?Paste

ایموجی آنلاین،کپی ایموجی کامل‌ترینAll Emojis✂️Copy?Paste
اخبار
2
امتیاز شما
[کل: 40 میانگین: 3]

ایموجی آنلاین،کپی ایموجی کامل‌ترینAll Emojis✂️Copy?Paste

ایموجی آنلاین،کپی ایموجی کامل‌ترینAll Emojis✂️Copy?Paste
ایموجی آنلاین،کپی ایموجی کامل‌ترینAll Emojis✂️Copy?Paste

ایموجی ها در iOS ، Android ، macOS ، Windows ، Linux و ChromeOS پشتیبانی می شوند.

ایموجی ها را برای Twitter ، Facebook ، Slack ، Instagram ، Snapchat ، Slack ، GitHub ، Instagram ، WhatsApp و موارد دیگر کپی و جایگذاری کنید.

Emoji Keyboard Online – Emojis to Copy and Paste یک انتخاب کننده ایموجی با قابلیت جستجوی گسترده است.

توجه داشته باشید که برخی از رایانه ها از نمایش ایموجی ها به طور کامل پشتیبانی نمی کنند ، بنابراین برخی از کاراکترهای ایموجی ممکن است در قسمت بالا به درستی رنگارنگ نمایش داده نشوند.

شکلک ها و احساسات

??????????????????☺️???????????????????‍?️?????‍??????????????????‍???????????☹️???????????????????????????☠️??????????????????????????????❣️?❤️‍?❤️‍?❤️???????????????️???️‍?️?️?️??

? ? ? ? ? ? ? ? ? ☺️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☹️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☠️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

حرکات و اعضای بدن

? ? ? ✋ ? ? ? ? ✌️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☝️ ? ? ✊ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ✍️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

مردم و فانتزی

? ? ? ? ? ? ? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ? ? ? ? ? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?️‍♀️ ?️ ?️‍♂️ ?‍⚕️ ?‍⚕️ ?‍⚕️ ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍✈️ ?‍✈️ ?‍✈️ ?‍? ?‍? ?‍? ?‍⚖️ ?‍⚖️ ?‍⚖️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ? ? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ?‍? ? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ? ? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ? ? ? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍? ?‍? ?‍? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ?‍?‍? ? ? ?‍❤️‍? ? ?‍❤️‍? ?‍❤️‍? ?‍❤️‍?‍? ? ?‍❤️‍?‍? ?‍❤️‍?‍? ? ?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍? ?‍?‍? ?‍? ?‍?‍? ?‍?‍? ?‍? ?‍?‍? ?‍? ?‍?‍? ?‍?‍? ? ? ? ?

پوشاک و لوازم جانبی

? ? ☂️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⛑ ? ? ? ?

ایموجی های رنگ پریده

?? ?? ?? ✋? ?? ?? ?? ?? ✌? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ☝? ?? ?? ✊? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ✍? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ?? ?? ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍⚕️ ??‍⚕️ ??‍⚕️ ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍✈️ ??‍✈️ ??‍✈️ ??‍? ??‍? ??‍? ??‍⚖️ ??‍⚖️ ??‍⚖️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ?? ?? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ?? ?? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍? ??‍? ??‍? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍?‍?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ⛹?‍♀️ ⛹? ⛹?‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ??

ایموجی های کرم سفید

?? ?? ?? ✋? ?? ?? ?? ?? ✌? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ☝? ?? ?? ✊? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ✍? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ?? ?? ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍⚕️ ??‍⚕️ ??‍⚕️ ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍✈️ ??‍✈️ ??‍✈️ ??‍? ??‍? ??‍? ??‍⚖️ ??‍⚖️ ??‍⚖️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ?? ?? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ?? ?? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍? ??‍? ??‍? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍?‍?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ⛹?‍♀️ ⛹? ⛹?‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ??

ایموجی های قهوه ای

?? ?? ?? ✋? ?? ?? ?? ?? ✌? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ☝? ?? ?? ✊? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ✍? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ?? ?? ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍⚕️ ??‍⚕️ ??‍⚕️ ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍✈️ ??‍✈️ ??‍✈️ ??‍? ??‍? ??‍? ??‍⚖️ ??‍⚖️ ??‍⚖️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ?? ?? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ?? ?? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍? ??‍? ??‍? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ??‍?‍?? ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ?? ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ⛹?‍♀️ ⛹? ⛹?‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ??‍♀️ ?? ??‍♂️ ?? ??

حیوانات و طبیعت

? ? ? ? ? ? ? ? ?‍❄️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?‍? ? ?‍⬛ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☘️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⭐️ ? ✨ ⚡️ ☄️ ? ? ? ? ☀️ ? ⛅️ ? ☁️ ? ? ⛈ ? ? ❄️ ☃️ ⛄️ ? ? ? ? ☔️ ☂️ ? ?

غذا نوشیدنی

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☕️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

فعالیت و ورزش

⚽️ ? ? ⚾️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⛳️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⛸ ? ? ⛷ ? ? ?️‍♀️ ?️ ?️‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ⛹️‍♀️ ⛹️ ⛹️‍♂️ ? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?️‍♀️ ?️ ?️‍♂️ ? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ♟ ? ? ? ? ?

محل سفر و مکان

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ✈️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⛵️ ? ? ? ⛴ ? ⚓️ ? ⛽️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⛲️ ⛱ ? ? ? ? ⛰ ? ? ? ⛺️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⛪️ ? ? ? ? ⛩ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

اشیاء

⌚️ ? ? ? ⌨️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☎️ ? ? ? ? ? ? ? ? ⏱ ⏲ ⏰ ? ⌛️ ⏳ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⚖️ ? ? ? ? ? ⚒ ? ⛏ ? ? ⚙️ ? ? ⛓ ? ? ? ? ? ? ? ⚔️ ? ? ⚰️ ? ⚱️ ? ? ? ? ? ⚗️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ✉️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ✂️ ? ? ✒️ ? ? ? ✏️ ? ? ? ? ? ?

نمادها

❤️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ❣️ ? ? ? ? ? ? ? ? ☮️ ✝️ ☪️ ? ☸️ ✡️ ? ? ☯️ ☦️ ? ⛎ ♈️ ♉️ ♊️ ♋️ ♌️ ♍️ ♎️ ♏️ ♐️ ♑️ ♒️ ♓️ ? ⚛️ ? ☢️ ☣️ ? ? ? ?️ ? ? ?️ ✴️ ? ? ? ㊙️ ㊗️ ? ? ? ? ?️ ?️ ? ? ?️ ? ❌ ⭕️ ? ⛔️ ? ? ? ? ♨️ ? ? ? ? ? ? ? ❗️ ❕ ❓ ❔ ‼️ ⁉️ ? ? 〽️ ⚠️ ? ? ⚜️ ? ♻️ ✅ ?️ ? ❇️ ✳️ ❎ ? ? Ⓜ️ ? ? ? ? ♿️ ?️ ? ? ?️ ? ? ? ? ? ? ? ⚧ ? ? ? ? ? ? ℹ️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0️⃣ 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ 8️⃣ 9️⃣ ? ? #️⃣ *️⃣ ⏏️ ▶️ ⏸ ⏯ ⏹ ⏺ ⏭ ⏮ ⏩ ⏪ ⏫ ⏬ ◀️ ? ? ➡️ ⬅️ ⬆️ ⬇️ ↗️ ↘️ ↙️ ↖️ ↕️ ↔️ ↪️ ↩️ ⤴️ ⤵️ ? ? ? ? ? ? ? ➕ ➖ ➗ ✖️ ♾ ? ? ™️ ©️ ®️ 〰️ ➰ ➿ ? ? ? ? ? ✔️ ☑️ ? ? ? ? ? ? ? ⚫️ ⚪️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ▪️ ▫️ ◾️ ◽️ ◼️ ◻️ ? ? ? ? ? ? ⬛️ ⬜️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?‍? ? ? ? ♠️ ♣️ ♥️ ♦️ ? ? ?️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

نمادهای غیر ایموجی

✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ★ ☆ ✯ ✡︎ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✶ ✷ ✵ ✸ ✹ → ⇒ ⟹ ⇨ ⇾ ➾ ⇢ ☛ ☞ ➔ ➜ ➙ ➛ ➝ ➞ ♠︎ ♣︎ ♥︎ ♦︎ ♤ ♧ ♡ ♢ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♔ ♖ ♗ ♘ ♙ ⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅ ? ⚈ ⚉ ⚆ ⚇ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

پرچم ها

?️ ? ? ? ?️‍? ?️‍⚧️ ?‍☠️ ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????? ??????? ??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

ایموجی های جدید

?? مردم • als حیوانات • ?? غذا • ?⚽️ فعالیتها • ?? مسافرت • ?? اشیاء • ?? نمادها • ??️‍? پرچم ها

راهنمای استفاده از ایموجی‌ها

به شما کمک می کند تا به راحتی ایموجی ها ، شکلک ها ، صورت های خندان و … را در مرورگرهای وب دریافت و وارد کنید.

نماد توییتر و فیس بوک ، شکلک ، شکلک … فقط یک کلیک با ما فاصله دارند.

لطفاً روی ایموجی ها حرکت کنید تا معانی آنها را ببینید.

یا به Emoji Copy بروید. و فقط روی نماد شکلک یا شکلک کلیک کنید تا آن را در کلیپ بورد کپی کرده و ایموجی را در هرجایی که می خواهید بچسبانید.

با این حال ، ایموجی ها به درستی در کلیپ بورد کپی می شوند و می توانید آنها را در وب سایت های پشتیبانی کننده (مانند فیس بوک ، توییتر ، اینستاگرام ، …) جایگذاری کنید. بنابراین ، صفحه کلید Emoji و Cont Font ها ابزارهای تزئینی عالی آنلاین هستند.

بهترین سایت های دنیا برای کپی پست کردن ایموجی

  1. getemoji.com
  2. www.emojicopy.com
  3. emojikeyboard.top
  4. emojikeyboard.org
اشتراک در
بهم اطلاع بده
guest
2 نظرها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام نظرات
لیدا
لیدا
آذر 10, 1400 5:46 ق.ظ

چگونه کپی کنم

اخبار
تمرینات بدنی آرتریت در منزل برای بانوان

امتیاز شما [کل: 0 میانگین: 0]تمرینات بدنی آرتریت در منزل برای بانوان ابزار وبلاگ: تمرینات بدنی آرتریت در منزل برای بانوان گروه علمی: بیماری آرتریت می تواند عملکرد افراد را به ویژه در زمان تشدید درد مفاصل با مشکل مواجه کند به گونه ای که فرد نمی تواند حتی امور …

بهترین سایت برای بک لینک,خرید بک لینک سایت,ovdn f; gdk;,خرید بک لینک چیست,خرید بک لینک اینستاگرام,سامانه هوشمند بک لینک,خرید بک لینک باکیفیت,بک لینک های قوی,خرید بک لینک چیست
اخبار
2
خرید بک لینک

امتیاز شما [کل: 2 میانگین: 3]خرید بک لینک یک بک‌لینک با کیفیت می تواند قدرتمندتر از 1000 بک‌لینک با کیفیت پایین باشد. #همه بک‌ لینک‌ها برابر نیستند. اگر می خواهید در SERP ها رتبه بالاتری داشته باشید ، بر دریافت بک‌لینک های با کیفیت تمرکز کنید. کدام را ترجیح می …

خرید رپورتاژ,خرید رپورتاژ آگهی,رپورتاژ آگهی,رپورتاژ
اخبار
27
خرید رپورتاژ آگهی

امتیاز شما [کل: 2 میانگین: 5]خرید رپورتاژ آگهی بر خلاف تبلیغات تلویزیونی و کلاسیک، کمتر پرداخت می شود، اما می تواند تا ابد پس از تاریخ انتشار رپورتاژ توسط خوانندگان پیدا شود. ? با رپورتاژ آگهی تخته گاز گوگل نوردی کنید! اما مراقب باشید!؟ پای شما روی پدال گاز است! …

2
0
شرکت در بحث یا هر سوالی که دارید سریع کامنت کنید ...x
()
x