سایت تفریحی

منچسترسیتی؛لیورپول / جنگ جدید را از سر بگیر, نبرد اینچ ها

منچسترسیتی؛لیورپول / جنگ جدید را از سر بگیر, نبرد اینچ ها منچسترسیتی؛لیورپولی / جنگ جدید را از سر بگیر … نبردی دیگر آغاز شده. گواردیولا و کلوپ، از همان دشمنی های مستطیل سبز که جنگ شان تب و تاب خاصی دارد. گواردیولا با سیتی پادشاه جزیره شده و کلوپ لیورپول …