تبلیغات
تبلیغات
رپورتاژ آگهی
بک لینک
ابزار های وبلاگ ورزشی
ابزار های ررتبه و رنک
ابزار های حرفه ای وبلاگ


با استفاده از این ابزار می توانید برای هر صفحه از سایت یا وبلاگ خود یک امکان رای گیری ایجاد کنید 

ابزار رای گیری همانند ابزار امتیازدهی برای سنجش میزان علاقه بازدیدکنندگان به مطالب و صفحات سایت شما مورد استفاده قرار می گیرد . در ابزار رای گیری آمار دقیق تعداد رای های خوب و بد قابل مشاهده است..


انتخاب نوع نمایش ابزار
                                       
                                          
                              
                              
                               
                              


انتخاب سیستم وبلاگ :

 
در ابزار رای گیری همانند ابزار امتیازدهی ،  پیشفرض برای هر صفحه از سایت شما فقط امکان قرارگرفتن یک رای گیری وجود دارد اما با تغییر زیر در کد دریافتی می توانید این ابزار را به تعداد نامحدود در یک صفحه اضافه کنید یعنی  برای هر پست یک رای گیری متفاوت

برای اینکار در کد دریافتی عبارت زیر را یافته :

 $rating_widget_url=''

و آن را با آدرس لینک پیشفرض پست وبلاگ خود جایگزین کنید .

بطور مثال در بلاگفا مقدار فوق بصورت زیر خواهد شد :

$rating_widget_url='<-BlogUrl->/<-PostLink->'

و برای اینکه هر پست امتیاز مختص خود را داشته باشد باید کد زیر را :

 
<!--start with codetools.ir like code --->
<script type="text/javascript" src="http://codetools.ir/tools/like/code.php?url=<-BlogUrl-><-PostLink->&num=1"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.codetools.ir">ابزار و قالب وبلاگ :: کد ابزار</a></h1></div>
<!-- end with codetools.ir like code --->
 

دقیقا بعد از کد زیر در قالب خود قرار دهید :

<a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a>

---------------

یا در میهن بلاگ :

$rating_widget_url='[cb:blog_full_address][cb:post_href]'

و برای داشتن  رای گیری مختص برای هر پست کد زیر را :


<!--start with codetools.ir like code --->
<script type="text/javascript" src="http://codetools.ir/tools/like/code.php?url=<-BlogUrl-><-PostLink->&num=1"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.codetools.ir">ابزار و قالب وبلاگ :: کد ابزار</a></h1></div>
<!-- end with codetools.ir like code --->
 

دقیقا بعد ازکد زیر در قالب خود قرار دهید .

<a href="[cb:post_href]" title="[cb:post_title]">[cb:post_title]</a>

 

به همین شکل و با تنظیم مقدار  rating_widget_url  شما می توانید در هر سایت و وبلاگی برای هر پست بصورت مجزا یک سیستم رای گیری داشته باشید .